Arte
Construcţii şi Arhitectură
Drept
Geografie, Turism şi Sport
Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei
Inginerie Energetică și Management Industrial
Inginerie Managerială şi Tehnologică
Istorie, Relaţii Internaţionale, Științe Politice şi Științele Comunicării
Litere
Medicină și Farmacie
Protecţia Mediului
Științe
Științe Economice
Ştiinţe Socio-Umane
Teologie Ortodoxă "Episcop Dr. Vasile Coman"
Arte
Construcţii şi Arhitectură
Drept
Geografie, Turism şi Sport
Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei
Inginerie Energetică și Management Industrial
Inginerie Managerială şi Tehnologică
Istorie, Relaţii Internaţionale, Științe Politice şi Științele Comunicării
Litere
Medicină și Farmacie
Protecţia Mediului
Științe
Științe Economice
Ştiinţe Socio-Umane
Teologie Ortodoxă "Episcop Dr. Vasile Coman"

Noutăţi

Situaţia candidaţilor etnici români, cu diplomă de licenţă obţinută în România sau alt stat UE, SEE şi Confederaţia Elveţiană pentru studii universitare de master, care au candidat pe locuri bugetate special alocate

Tabel nominal cuprinzând situaţia candidaţilor etnici români, cu diplomă de licenţă obţinută în România sau alt stat UE, SEE şi Confederaţia Elveţiană  pentru studii universitare de master, care au candidat pe locuri bugetate special alocate - 2 locuri pe universitate - click AICI


Concurs de admitere la Facultatea de Medicină şi Farmacie

Universitatea din Oradea organizează o nouă sesiune de admitere la patru specializări ale Facultăţii de Medicină şi Farmacie (click pe titlul articolului).


Situaţia candidaţilor din etnia rromilor pentru studii universitare de licenţă, IF, pe locurile bugetate (fără taxă) special alocate - septembrie 2012

Tabel nominal cuprinzând situaţia candidaţilor din etnia rromilor pentru studii universitare de licenţă, IF, pe locurile bugetate (fără taxă) special alocate – 3 locuri – click AICI


Prelungirea perioadei de înscriere la concursul de admitere, sesiunea septembrie 2012

Două facultăţi au solicitat prelungirea perioadei de înscriere la studii universitare de licenţă:

Inginerie Energetică şi Management Industrial – până marţi, 18 septembrie 2012, ora 14;

Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei – până miercuri, 19 septembrie 2012, ora 12.

Candidaţii care doresc să se înscrie la studii universitare de masterat au posibilitatea să îşi depună dosarele până luni, 24 septembrie 2012. Totodată, acolo unde înscrierile s-au încheiat, admişii vor urmări calendarele proprii ale facultăţilor pentru confirmarea locului ocupat.


Admitere Septembrie 2012

Locurile la studiile universitare de licență și masterat rămase neocupate în sesiunea Iulie 2012 vor fi scoase la concurs în sesiunea Septembrie 2012. Detalii găsiți AICI.


Confirmarea locului obţinut

Perioadele de confirmare a locului obţinut la Admiterea 2012 sunt afişate aici (click pe titlul articolului)


Situaţia candidaţilor din etnia rromilor pentru studii universitare de licenţă, IF, pe locurile bugetate (fără taxă) special alocate

Tabel nominal cuprinzând situaţia candidaţilor din etnia rromilor pentru studii universitare de licenţă, IF, pe locurile bugetate (fără taxă) special alocate – 27 locuri - click AICI


Situaţia candidaţilor cetăţeni din Republica Moldova, cu diplomă de bacalaureat obţinută în România pentru studii universitare de licenţă, IF, pe locurile bugetate (cu bursă şi fără bursă) special alocate

Tabel nominal cuprinzând situaţia candidaţilor cetăţeni din Republica Moldova, cu diplomă de bacalaureat obţinută în România pentru studii universitare de licenţă, IF, pe locurile bugetate (cu bursă şi fără bursă) special alocate - 10 locuri din care 8 cu bursă) - click AICI


Situaţia candidaţilor etnici români, cu diplomă de licenţă obţinută în România sau alt stat UE, SEE şi Confederaţia Elveţiană pentru studii universitare de master, care au candidat pe locuri bugetate special alocate

Tabel nominal cuprinzând situaţia candidaţilor etnici români, cu diplomă de licenţă obţinută în România sau alt stat UE, SEE şi Confederaţia Elveţiană  pentru studii universitare de master, care au candidat pe locuri bugetate special alocate - 20 locuri pe universitate - click AICI


Afişarea rezultatelor provizorii ale admiterii şi confirmarea locului obţinut

Vineri, 27 iulie 2012, este ultima zi de înscrieri pentru concursul de admitere 2012, sesiunea iulie, studii universitare de licenţă şi masterat, la facultăţile şi programele de studii unde nu au fost programate probe de concurs.

Rezultatele provizorii ale admiterii vor fi afişate începând de sâmbătă, 28 iulie 2012, la avizierele facultăţilor precum şi pe pagina de internet www.uoradea.ro, Butonul Admitere 2012, sectiunea Rezultate iulie 2012, Rezultate provizorii.